Instalacje
Przykladowe instalacje symulatora golfowego ProTee na świecie