Zapytaj o produkt

Dwa Reflektory Halogenowe+tranformator 240V/12V - od 500 zł

Dwa reflektory halogenowe - 50W, 12V, stożek 24 stopnie Transformator 110-240V/12V
protee-halogen-light